×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

منبع تغذیه

سیستم توان اضطراری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سیستم توان اضطراری=emergency power system

مبدل ولتاژ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مبدل ولتاژ=voltage converter

تبدیل انرژی الکتریکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تبدیل انرژی الکتریکی=electric power conversion

بالاست الکتریکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بالاست الکتریکی=electrical ballast

اینورتر چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

اینورتر قدرت (power inverter) یا اینورتر (inverter) یک دستگاه برقی است که جریان مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) تبدیل می‌کند. با استفاده از ترانس (transformer) و مدارهای سویچینگ (switching) و کنترلی مناسب، جریان متناوب تبدیل شده می‌تواند دارای هر ولتاژ و جریانی را داشته باشد.

ادامه مطلب: اینورتر چیست

اینورتر اتصال به شبکه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اینورتر اتصال به شبکه=grid-tie inverter

باس فاز ایزوله

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
باس فاز ایزوله=isolated-phase bus

ولو قوس جیوه‌ای

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ولو قوس جیوه‌ای=mercury-arc valve

بهبود دهنده توان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بهبود دهنده توان=power conditioner

رکتیفایر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رکتیفایر=rectifier

مبدل دوار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مبدل دوار=rotary converter

اینورتر خود ایستا

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اینورتر خود ایستا=stand-alone inverter

سینکروسکوپ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سینکروسکوپ=synchroscope

خازن سویچی تریستوری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خازن سویچی تریستوری=thyristor switched capacitor

درایو فرکانس متغیر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
درایو فرکانس متغیر=variable-frequency drive

سیستم قدرت مستقل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سیستم قدرت مستقل (stand-alone power system) یا SAPS یا SPS یا منبع تغذیه مناطق دور (remote area power supply) یا RAPS یک سیستم برق خارج از شبکه (off-the-grid) برای مناطقی است که در سیستم توزیع برق قرار ندارند.

اثر حافظه در باتری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Memory-Effect.jpgاثر حافظه (memory effect) یا اثر باتری (battery effect)، اثر باتری تنبل (lazy battery effect) یا حافظه باتری (battery memory) یک اثر مشاهده شده در باتری‌های نیکل-کادمیوم (nickel cadmium) و نیکل-هیدرید فلز (nickel–metal hydride) قابل شارژ است که باعث می‌شود این باتری‌ها شارژ کم‌تری نگه دارند.

ادامه مطلب: اثر حافظه در باتری

سیستم برق پیوسته

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سیستم برق پیوسته (continual power system) یک سیستم تامین مقادیر زیاد توان به صورت پیوسته در مقیاس بزرگ می‌باشد.

یونیت مصرف‌کننده

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بورد توزیع (distribution board) یا پنل بورد (panelboard) قطعه‌ای از یک سیستم منبع تغذیه است که انرژی الکتریکی را به مدارهای تابعه تقسیم می‌کند.

ژنراتور استندبای

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ژنراتور استندبای (standby generator) یک سیستم الکتریکی پشتیبان است که در چند ثانیه پس از قطع یک یوتیلیتی، یک سویچ انتقالی اتوماتیک قطعی برق را احساس می‌کند و به ژنراتور فرمان استارت می‌دهد و بار الکتریکی را به ژنراتور منتقل می‌کند.

اتاق باتری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Battery-Room.jpgاتاق باتری (battery room) یک اتاق در یک مرکز است که با در بر داشتن باتری (battery)، به عنوان پشتیبان یا سیستم برق اضطراری (uninterruptible power systems) استفاده می‌شود. باتری‌ها جریان برق مستقیم (DC) ارایه می‌کنند که ممکن است به طور مستقیم توسط برخی از انواع تجهیزات استفاده شود و یا ممکن است توسط تجهیزات تامین برق اضطراری یا UPS به برق متناوب (AC) تبدیل شود. باتری‌ها بر حسب طراحی سیستم الکتریکی، ممکن است برق را برای چند دقیقه، چند ساعت یا چند روز ارایه کنند؛ البته بیش‌تر باتری‌ها در مدت چند ثانیه پس از قطع برق، UPS را تغذیه می‌کنند.

ادامه مطلب: اتاق باتری

ایستگاه مبدل HVDC

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ایستگاه مبدل HVDC= HVDC converter station

پمپ شارژ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پمپ شارژ=charge pump

مبدل فاز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مبدل فاز=phase converter

مبدل فرکانس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مبدل فرکانس=frequency changer

باتری چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Battery-Animation.gif

باتری (battery) الکتریکی یک دستگاه متشکل از یک یا چند سلول الکتروشیمیایی با اتصالات خارجی است که برای تامین برق دستگاه‌های الکتریکی برقی مانند چراغ قوه، گوشی‌های هوش‌مند و خودروهای برقی به کار می‌رود. هنگامی که یک باتری برق تامین می‌کند، ترمینال مثبت آن کاتد و ترمینال منفی آن آند می‌شود. ترمینال با علامت منفی منبع الکترون‌هایی است که در زمان اتصال به یک مدار خارجی جریان می‌یابند و انرژی را به یک دستگاه خارجی می‌رسانند. هنگامی که یک باتری به یک مدار خارجی متصل می‌شود، یون‌های داخل الکترولیت به حرکت در می‌آیند و امکان انجام واکنش‌های شیمیایی در ترمینال‌های جداگانه و رساندن انرژی به مدار خارجی را فراهم می‌کنند. باتری‌ها را می‌توان برای مدت طولانی نگه داشت زیرا شروع فرآیند شیمیایی منوط به عبور الکترون‌ها از قطب منفی به مثبت مدار است.

ادامه مطلب: باتری چیست

منبع تغذیه چیست

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

Power-Supply.jpg

منبع تغذیه (power supply) دستگاهی است که انرژی الکتریکی را برای یک یا چند بار الکتریکی تامین می‌کند. اصطلاح منبع تغذیه اغلب برای وسایلی به کار می‌رود که یک فرم از انرژی الکتریکی را به فرم دیگری تبدیل می‌کنند؛ با این وجود می‌تواند برای وسایلی نیز به کار رود که یک فرم دیگر انرژی (مکانیکی، شیمیایی، خورشیدی) را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. منبع تغذیه قابل کنترل (regulated power supply) می‌تواند ولتاژ یا جریان خروجی را در یک مقدار مشخص تنظیم نماید که این مقدار جریان و یا ولتاژ کنترل شده با وجود تغییر بار در سمت منبع تغذیه ثابت می‌ماند.

ادامه مطلب: منبع تغذیه چیست

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با تجهیزات الکتریکی