×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

تجهیزات حفاظت

دابل سویچینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دابل سویچینگ=double switching

منبع تغذیه بی‌وقفه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
منبع تغذیه بی‌وقفه=uninterruptible power supply

شاخک قوسی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
شاخک قوسی=arcing horn

بریکینگ چاپر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بریکینگ چاپر=braking chopper

رینگ کورونا

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رینگ کورونا=corona ring

محفظه الکتریکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
محفظه الکتریکی (electrical enclosure) نوعی کابینت برای تجهیزات الکتریکی یا الکترونیکی است که برای نصب کلید‌ها، نمایش‌گرها و جلوگیری از شوک الکتریکی به کاربران تجهیزات و حفاظت از محتویات آن از محیط خارج به کار می‌رود.

کلید غشایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کلید غشایی (membrane switch) نوعی کلید الکتریکی است که برای قطع و وصل کردن مدار به کار می‌رود. تفاوت آن با کلید‌های مکانیکی که معمولا از قطعات مسی یا پلاستیکی ساخته شده‌اند این است که سویچ غشایی یک مدار پرینت شده می‌باشد.

مقره کرنشی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مقره کرنشی (strain insulator) نوعی مقره الکتریکی است که برای کار در کشش مکانیکی یا کرنش طراحی شده است.

جرقه‌گیر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Spark-Arrestor.jpg

جرقه‌گیر (spark arrestor) وسیله‌ای است که از گسترش ذرات قابل اشتعال از منبع احتراق مانند موتور احتراق داخلی، شومینه و اجاق‌های چوب‌سوز جلوگیری می‌کند. جرقه‌گیر نقش مهمی در پیش‌گیری از آتش‌سوزی فضای قابل انفجار بازی می‌کند. در بسیاری از نقاط جهان، استفاده از آن‌ها توسط قانون اجباری شده است.

ادامه مطلب: جرقه‌گیر

پیوند الکتریکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پیوند الکتریکی (electrical bonding) روشی است که در آن تمام آیتم‌های فلزی بدون جریان در دسترس در یک اتاق یا ساختمان را به عنوان حفاظت از شوک الکتریکی به هم متصل می‌کنند.

کلاس‌های حفاظتی IEC

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
در صنعت تولید وسایل الکتریکی، کلاس‌های حفاظتی IEC (IEC protection classes) برای دسته‌بندی ملزومات اتصال حفاظتی زمین تجهیزات الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سکسیونر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سکسیونر=disconnector

حفاظت تماس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
حفاظت تماس=contact protection

فلوت سویچ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فلوت سویچ=float switch

هیومیدی‌ستات

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
هیومیدی‌ستات=humidistat

کلید چراغ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کلید چراغ=light switch

کلید کنترل بار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کلید کنترل بار=load control switch

استارتر مغناطیسی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
استارتر مغناطیسی=magnetic starter

کلید جیوه‌ای

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کلید جیوه‌ای=mercury switch

میکروسویچ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
میکروسویچ=miniature snap-action switch

دکمه فشاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دکمه فشاری=push-button

کلید روتاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کلید روتاری=rotary switch

کلید زمانی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کلید زمانی=time switch

کلید انتقال

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کلید انتقال=transfer switch

حفاظت از کابل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

کابل را باید در مقابل پدیده‌های زیر حفاظت نمود:

  • فشار و ضربه‌های مکانیکی
  • زنگ‌زدگی و اکسید شدن هادی
  • اثرات شیمیایی و پوسیدگی
  • اثرات میدان الکتریکی و اتصال کوتاه شدن و میدان های خارجی و جریان زیاد

عایق کابل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

عایق کابل (cable insulation) یک لایه عایق الکتریکی است که بر روی رسانای کابل قرار می‌گیرد و مانع از خروج جریان از کابل می‌شود.

ادامه مطلب: عایق کابل

ایزولاتور نوری چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Opto-Coupler.jpgاپتو ایزولاتور (opto-isolator) یا کوپلر نوری (optocoupler) یا فوتوکوپلر (photocoupler) یا عایق نوری (optical isolator) یک وسیله الکترونیکی است که برای انتقال سیگنال‌های الکتریکی وسیله امواج نوری طراحی بین دو مدار مجزا به شده است تا به این وسیله یک عایق الکتریکی بین ورودی و خروجی ایجاد کند.

ادامه مطلب: ایزولاتور نوری چیست

دیاک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دیاک (DIAC) یا دیود برای جریان متناوب (diode for alternating current) دیودی است که جریان را تنها در زمانی هدایت می‌کند که ولتاژ بریک‌اور (bearkover voltage) آن به صورت لحظه‌ای برقرار شود.

دستگاه جریان پس‌ماند

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دستگاه جریان پس‌ماند (residual current device) یا RCD یا بریکر مدار جریان پس‌ماند (residual-current circuit breaker) یا RCCB یک وسیله در سیم‌کشی الکتریکی است که در زمانی که تشخیص دهد که جریان الکتریکی بین رسانای دارای انرژی و رسانای خنثی دارای توازن نیست، مدار را قطع می‌کند.

کات‌آف گرمایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کات‌آف گرمایی (thermal cutoff) یک دستگاه ایمنی الکتریکی است که در زمان بالا رفتن دما تا یک دمای مشخص جریان الکتریکی را قطع می‌کند.

دستگاه پایش عایق

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دستگاه پایش عایق (insulation monitoring device) دستگاهی است که بر سیستم کابل‌کشی زیرزمینی بین رسانای دارای فاز اکتیو و زمین پایش می‌کند.

کلید سانتریفوژ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کلید گریز از مرکز یا سویچ سانتریفوژ (centrifugal switch) یک کلید الکتریکی است که به وسیله نیروی گریز از مرکز ایجاد شده در اثر یک شافت دوار که اغلب به وسیله یک موتور الکتریکی یا موتور دیزلی می‌چرخد کار می‌کند.

کات‌اوت فیوز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کات‌اوت فیوز (fuse cutout/cut-out fuse) ترکیبی است از فیوز و کلید که در خطوط و ترپ‌های تغذیه بالاسری اولیه برای محافظت از ترانسفورماتورهای توزیع از سرج جریان (current surge) و اضافه‌بار (overload) به کار می‌رود.

ریکلوزر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ریکلوزر (recloser) یا اتوریکلوزر (autorecloser) یک بریکر مدار (circuit breaker) است که دارای مکانیزمی است که می‌تواند بریکر را پس از این که به دلیل یک اشکال باز شد، ببندد.

مقره سوزنی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مقره سوزنی (pin insulator) از یک ماده عایق ماند پرسلین (porcelain)، شیشه، پلاستیک، پلیمر و یا چوب تشکیل شده است که دارای شکلی است که می‌تواند یک سیم را از یک ساپورت فیزیکی ایزوله کند.

قطع‌کننده مدار خطای قوس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
قطع‌کننده مدار خطای قوس (arc fault circuit interrupter) یا AFCI نوعی بریکر مدار (circuit breaker) است که به وسیله کشف قوس الکتریکی ناخواسته برای جلوگیری از آتش طراحی شده است و پیش از این که قوس ایجاد آتش‌سوزی کند برق را قطع خواهد کرد.

رله حالت جامد

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رله حالت جامد (solid-state relay) یا SSR یک وسیله سویچینگ الکترونیکی است که در آن یک سیگنال کنترلی کوچک ولتاژ یا جریان یک بار بزرگ‌تر را کنترل می‌کند.

رله حفاظتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رله حفاظتی (protective relay) یک دستگاه الکترومکانیکی است که اغلب دارای بیش از یک کویل می‌باشد و برای محاسبه شرایط کاری در یک مدار الکتریکی و بریکرهای مدار تریپ در زمانی که خطایی رخ می‌دهد طراحی شده‌اند.

کنتاکتور

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کنتاکتور (contactor) یک سویچ کنترلی الکتریکی (electrically controlled switch) است که برای سویچ کردن یک مدار قدرت به کار می‌رود و عمل‌کرد آن مشابه رله (relay) است با این تفاوت که رتبه جریانی آن بالاتر است.

حفاظت از سیستم‌های قدرت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
حفاظت از سیستم‌های قدرت (power system protection) به معنی حفاظت از سیستم‌های قدرت در مقابل خرابی می‌باشد که از راه ایزوله کردن قسمت‌هایی که دچار مشکل شده‌اند از شبکه الکتریکی انجام می‌شود.

محافظ شبکه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
محافظ شبکه (network protector) یک رله قدرت معکوس (reverse-power relay) نوعی وسیله الکتریکی حفاظتی است که در سیستم‌های توزیع به کار می‌رود. وظیفه محافظ شبکه قطع و وصل اتوماتیک ترانسفورماتورهای قدرت (power transformers) از شبکه ثانویه (secondary network) در زمانی است که برق شروع به جریان در جهت عکس می‌کند.

بریکر مدار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بریکر مدار یا قطع‌کننده مدار (circuit breaker) یا CB نوعی کلید اتوماتیک می‌باشد که برای حفاظت از مدارهای الکتریکی از آسیب ناشی از اضافه‌باد (overload) یا اتصال کوتاه (short circuit) به کار می‌رود.

فیوز چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Fuse.jpg

فیوز (fuse) نوعی مقاومت با مقاومت الکتریکی کم است که به عنوان یک وسیله فدا شونده (sacrificial device) در برابر اضافه جریان (overcurrent) ناشی از مدار بار یا منبع حفاظت ارایه می‌کند. جزء ضروری فیوز یک سیم یا نوار فلزی است که زمانی که جریان بیش از حد زیاد شود، ذوب می‌شود و مداری که در آن قرار دارد را قطع می‌کند. اتصال کوتاه، اضافه بار، عدم تطابق بار یا خرابی دستگاه، دلایل اصلی اضافه جریان می‌باشند.

ادامه مطلب: فیوز چیست

مقره چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

سیم‌های معلق انتقال قدرت الکتریکی لخت هستند، مگر در جایی که وارد ساختمان شوند. این سیم‌ها به وسیله هوای اطراف خود عایق می‌شوند. ساپورت‌های عایق کننده که مقره یا گره چینی (insulator) نام دارند در نقاطی که به تیر برق (utility post) و یا دکل برق (transmission tower) متصل می‌شوند به کار می‌روند. برای ایزوله کردن سیم از بدنه، مقره‌ها در جایی که سیم به ساختمان یا تجهیزات برقی مانند ترانسفورماتور (transformer) و بریکرهای مدار (circuit breaker) وارد می‌شود نیز مورد نیاز هستند. مقره‌ها قطعاتی توخالی هستند و درون آن‌ها یک رسانا قرار دارد که بوشینگ (bushing) نام دارد.

 


logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با تجهیزات الکتریکی