×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

سیستم سوپاپ

سوپاپ چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Valve-Animation.gif

سوپاپ یا پاپت ولو (poppet valve) یا ولو قارچی (mushroom valve) نوعی شیر است که معمولا برای کنترل تایمینگ و مقدار جریان گاز یا بخار به موتور به کار می‌رود. تاریخ سوپاپ حداقل به دهه 1770 بر می‌گردد که در آن زمان جیمز وات از آن بر روی موتورهای خود استفاده کرد.

ادامه مطلب: سوپاپ چیست

تایمینگ سوپاپ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Valve-Animation.gif

در موتورهای پیستونی، تایمینگ سوپاپ (valve timing) به معنی زمان‌بندی دقیق باز و بسته شدن سوپاپ (valve) می‌باشد. در موتورهای چهار زمانه و برخی از موتورهای دو زمانه، زمان‌بندی سوپاپ به وسیله میل بادامک (camshaft)‌ کنترل می‌شود و می‌توان آن را با تغییر دادن میل بادامک و یا به وسیله تکنولوژی جدیدتر تایمینگ متغیر سوپاپ (variable valve timing) تغییر داد. تایمینگ سوپاپ را می‌توان با تنظیم مکانیزم سوپاپ و مخصوصا لقی تپت نیز تحت تاثیر قرار داد که البته این تغییر معمولا ناخواسته است.

ادامه مطلب: تایمینگ سوپاپ

مکانیزم سوپاپ

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

Valvetrain.JPGمکانیزم سوپاپ (valve train/valvetrain) دستگاهی است که کارکرد سوپاپ‌های (valves) خودرو را کنترل می‌کند و در آن حرکت به وسیله مجموعه‌ای از قطعات منتقل می‌شود. در موتورهای درون‌سوز (internal combustion engines) سنتی، استفاده از سوپاپ برای کنترل جریان هوا و سوخت به داخل و خارج از سیلندرها باعث تسهیل در احتراق می‌شود. مکانیزم کاری بین میل بادامک و سوپاپ به مکانیزم سوپاپ (valve train) معروف است.

ادامه مطلب: مکانیزم سوپاپ

میل‌بادامک بالاسری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Valvetrain-Animation.gif

میل‌بادامک بالاسری (overhead camshaft) یا OHC یک آرایش مکانیزم سوپاپ است که در آن میل بادامک یک موتور احتراق داخلی درون سر سیلندر و بالای محفظه احتراق پیستون‌ها قرار می‌گیرد و نسبت به سوپاپ‌های بالاسری (overhead valves) یا OHV، سوپاپ‌ها و لیفترها را به روش مستقیم‌تری به حرکت در می‌آورد.

ادامه مطلب: میل‌بادامک بالاسری

موتور با سوپاپ در بالا

رای دهی: 4 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

OHV-Engine.jpgموتور با سوپاپ در سر سیلندر (overhead valve engine) یا OHV که به آن موتور با میله فشاری (pushrod engine) یا موتور با سر I یا I-head engine نیز گفته می‌شود، نوعی موتور پیستونی است که در آن میل بادامک درون بدنه موتور (cylinder block) قرار دارد.

ادامه مطلب: موتور با سوپاپ در بالا

VVT چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

VVT-Animation.gifدر موتورهای درون‌سوز (internal combustion engines)، تایمینگ متغیر سوپاپ (variable valve timing) یا VVT فرآیندی است که برای تغییر زمان‌بندی باز شدن سوپاپ و اغلب برای بهبود کارایی، مصرف سوخت و گازهای آلاینده انجام می‌شود. این مکانیزم به صورت فزاینده در ترکیب با سیستم‌های لیفت سوپاپ متغیر به کار می‌رود. راه‌های زیادی وجود دارد که می‌توان تایمینگ سوپاپ را تغییر داد؛ از دستگاه‌های مکانیکی تا سیستم‌های بدون بادامک (camless) الکتروهیدرولیکی. مقررات آلایندگی که روز به روز در حال سخت‌تر شدن هستند باعث می‌شوند که بسیاری از سازندگان خودرو به استفاده از سیستم‌های VVT روی آورند.

ادامه مطلب: VVT چیست

بادامک در بدنه موتور

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Cam-In-Block2.jpgمیل بادامک در بدنه (cam-in-block) نوعی پیکربندی مکانیزم سوپاپ (valvetrain) در موتورهای پیستونی است که در آن میل بادامک (camshaft) درون بدنه موتور (cylinder block) قرار می‌گیرد که محل آن در موتورهای خطی (straight engine) معمولا در کنار و اندکی بالاتر از میل لنگ (crankshaft) و در موتورهای V درست در بالای میل‌لنگ است. این پیکربندی در مقابل طرح میل‌بادامک در بالا (overhead camshaft) یا OHC است که در آن میل بادامک درون سر سیلندر قرار می‌گیرد و سوپاپ‌ها را به صورت مستقیم و یا به وسیله میل اسبک‌های کوتاهی کنترل می‌کند.

ادامه مطلب: بادامک در بدنه موتور

موتور سر تخت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Flathead-Engine-Diagram.jpgموتور سر تخت (flathead engine) یا موتور سوپاپ کنار (sidevalve engine) یا سر تخت (flathead/flatty) نوعی موتور درون‌سوز (internal combustion engine) است که سوپاپ‌های آن به جای سر سیلندر در موتورهای با سوپاپ در سر سیلندر (overhead valve engine) یا OHV، در بدنه موتور و در کنار پیستون قرار گرفته‌اند. به دلیل این که سطح مقطع سیلندر دارای شکل L وارونه است، نام‌های دیگری همانند بلوک L و سر L نیز بر روی آن گذاشته شده است.

ادامه مطلب: موتور سر تخت

تسمه تایم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Timing-Belt-Animation.gifتسمه تایم (timing belt) یا تسمه بادامک (cam belt) یا زنجیر تایم (timing chain)‌ در موتورهای درون‌سوز (internal combustion engines) قطعه‌ای است که چرخش میل لنگ (crankshaft) و میل بادامک (camshaft) را به صورتی با هم هماهنگ می‌کند که سوپاپ‌هادر هر کورس مکش و تخلیه سیلندر در زمان مناسب باز و بسته شوند. تسمه تایم معمولا دارای دندانه‌هایی در سطح داخلی خود است در حالی که زنجیر تایم به صورت غلتان (roller chain) می‌باشد.

ادامه مطلب: تسمه تایم

گاید سوپاپ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Valve-Guide1.jpgدر بیش‌تر موتورهای موتورهای پیستونی رفت و برگشتی (reciprocating engines) در داخل سر سیلندر یک گاید سوپاپ (valve guide) برای هر سوپاپ (poppet valve) موجود است. گاید سوپاپ به همراه فنر سوپاپ (valve spring) باعث قرارگیری مثبت سوپاپ به شکلی می‌شود که سوپاپ تماس مناسب خود را با سیت سوپاپ (seat) حفظ کند.

ادامه مطلب: گاید سوپاپ

سیت سوپاپ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Valve-Seat.jpgسیت سوپاپ (valve seat) در موتورهای درون‌سوز (internal combustion engines) سطحی است که سوپاپ‌های هوا و دود در زمانی که بسته هستند بر روی آن می‌نشینند. سیت سوپاپ یک قطعه بسیار مهم در موتور است و اگر در مکان، جهت یا شکل نامناسب قرار داشته باشد، نشتی سوپاپ (valve leakage) رخ می‌دهد و می‌تواند بر روی نسبت فشار (compression ratio) موتور و در نتیجه راندمان، کارایی (اسب بخار)، آلاینده‌های اگزوز و عمر موتور تاثیر داشته باشد.

ادامه مطلب: سیت سوپاپ

میل اسبک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Rocker-Arm-Mechanism2.jpg

میل اسبک یا چکش سوپاپ (rocker arm) در موتور درون‌سوز (internal combustion engine) یک اهرم نوسانی است که حرکت چرخشی بادامک (cam) را به حرکت خطی در سر سوپاپ (poppet valve) تبدیل و سوپاپ را باز و بسته می‌کند.

ادامه مطلب: میل اسبک

تپت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Tappet.jpgتپت (tappet) قطعه‌ای است که حرکت خطی را به یک قطعه دیگر در داخل مکانیزم اعمال می‌کند. تپت در موتورهای درون‌سوز (internal combustion engines) کاربرد زیادی دارد ولی کاربرد آن دقیقا مطابق با معنی آن نیست. تپت در موتورهای با سوپاپ بالاسری (overhead valve engines) بیش‌تر نقش مراقبتی و تنظیم‌ دارد؛ به این معنی که لقی کلی را در سیستم حرکتی سوپاپ تنظیم می‌کند و آن را در حد 0.5 میلی‌متر حفظ می‌کند.

ادامه مطلب: تپت

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با خودرو