×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

تجهیزات تهویه

رطوبت‌زن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Humidifier.jpg

دستگاه بخور یا رطوبت‌زن (humidifier) وسیله‌ای است که رطوبت را در یک اتاق و یا در تمام خانه افزایش می‌دهد. رطوبت‌زن‌های در محل معمولا برای رطوبت‌دهی یک اتاق استفاده می‌شوند و رطوبت‌زن‌های تمام خانه یا رطوبت‌زن‌های کوره‌ای (furnace humidifiers) به سیستم HVAC متصل می‌شوند و رطوبت به کل خانه را تامین می‌کنند.

ادامه مطلب: رطوبت‌زن

هوای اجباری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
هوای اجباری=forced-air

هود آشپزخانه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Hood.jpg

هود اگزاست (exhaust hood) یا هود استخراجی (extractor hood) دستگاهی دارای یک فن مکانیکی (mechanical fan) است که در بالای اجاق گاز آشپزخانه قرار می‌گیرد. هود آشپزخانه چربی، محصولات احتراق، دود، دوده، بو، حرارت و بخار موجود در هوا را با تخلیه و دستگاه تصفیه خارج می‌کند. در آشپزخانه‌های تجاری هود استخراجی اغلب با دستگاه‌های اطفای آتش تلفیق می‌شود؛ به طوری که دود آتش گریس خارج و آتش به سرعت خاموش می‌شود. هودهای استخراجی تجاری ممکن است با یک فن هوای تازه ترکیب شوند که هوای خارج را بکشند، آن را در اطراف اجاق بگردانند و سپس توسط هود به خارج بکشند.

ادامه مطلب: هود آشپزخانه

محفظه پلنوم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
محفظه پلنوم=plenum chamber

حجم ثابت هوا

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
حجم ثابت هوا (Constant Air Volume) یا CAV نوعی سیستم HVAC است.

تست نشتی داکت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تست نشتی داکت (duct leakage test) یک روش عیب‌یابی است که برای اندازه‌گیری میزان هواناپذیری داکت‌های تهویه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تله صدا

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تله صدا (sound trap) یک عملیات آکوستیکی خاص در کانال‌کشی تهویه مطبوع است که برای کاهش انتقال صدا از کانال‌ها به کار می‌رود.

داکت مشترک تاسیسات

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
داکت مشترک تاسیسات (common utility duct) یا مجرای مشترک تاسیسات (common utility conduit) سازه‌ای است که در بالا یا زیر زمین قرار می‌گیرد و بیش از دو نوع خط تاسیسات عمومی را حمل می‌کند.

ونتیلاسیون جابه‌جایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ونتیلاسیون جابه‌جایی (displacement ventilation) یک روش توزیع هوای اتاق (room air distribution) است که در آن هوا تهویه شده خارجی در سطح کف اتاق توزیع و از فضای بالاتر از منطقه مسکونی (occupied zone) که معمولا در ارتفاع سقف است خارج می‌شود.

فن تمام خانه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

فن تمام خانه=whole-house fan

تهویه بازیاب انرژی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تهویه بازیاب انرژی=Energy recovery ventilation

فن پنجره‌ای

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Window-Fan-Animation.gif

فن پنجره‌ای (window fan) نوعی فن است که برای قرار گیری در چارچوب یک پنجره طراحی شده است. فن‌های پنجره‌ای برای چندین دهه برای حفظ دمای آسایش (comfortable temperature) و تهویه (ventilation) در خانه‌ها استفاده شده‌اند و هزینه آن در حد بخش بسیار کوچکی از هزینه‌های تهویه مطبوع مرکزی (central air conditioning) می‌باشد.

ادامه مطلب: فن پنجره‌ای

ونتیلاسیون

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ونتیلاسیون=Ventilating

توزیع هوا در اتاق

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
توزیع هوا در اتاق=room air distribution

توزیع هوا از کف

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
توزیع هوا از کف=Underfloor air distribution

تهویه آشپزخانه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تهویه آشپزخانه=Kitchen ventilation

پلنیوم اختلاط هوا

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Plenum2.jpg

پلنیوم اختلاط هوا (air-mixing plenum) یا جعبه اختلاط (mixing box)، فضایی است که برای مخلوط کردن هوای کانال‌های (ductwork) مختلف به کار می‌رود. رایج‌ترین کاربرد پلنیوم، مخلوط کردن هوای بازگشت (return air/extract air) با هوای تازه (fresh air) است که یک مخلوط هوای تامین (supply air) برای توزیع به ساختمان و یا فضا را تامین می‌کند.

ادامه مطلب: پلنیوم اختلاط هوا

مانع هوایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مانع هوایی=Air barrier

کانال‌کشی فرآیندی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کانال‌کشی فرآیندی=Process duct work

بادگیر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بادگیر=windcatcher

داکت گریس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
داکت گریس (grease duct) داکتی است که به صورت تخصصی برای ونت کردن بخارات دارای چربی به کار می‌رود.

تمیزکاری اگزاست آشپزخانه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تمیزکاری اگزاست آشپزخانه (kitchen exhaust cleaning) یا تمیزکاری هود (hood cleaning) فرآیندی است که برای خارج کردن چربی جمع شده در داکت‌ها، هودها، فن‌ها و ونت‌های سیستم اگزاست آشپزخانه‌های صنعتی برای پیش‌گیری از آتش‌سوزی انجام می‌شود.

کانال‌کشی فشارسازی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کانال‌کشی فشارسازی (pressurisation ductwork) یک سیستم آتش‌نشانی غیر فعال است که برای تامین جریان پایدار هوای تازه به منطقه آسیب‌دیده به کار می‌رود.

کانال‌کشی اگزاست دود

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کانال‌کشی اگزاست دود (smoke exhaust ductwork) برای خارج کردن دود از ساختمان، کشتی یا سازه‌های دریایی برای تخلیه اضطراری و بهبود آتش‌نشانی به کار می‌رود.

ونتیلاسیون طبیعی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ونتیلاسیون طبیعی (natural ventilation) فرآیندی است که هوا را در میان فضای داخلی بدون استفاده از سیستم‌های مکانیکی وارد و خارج می‌کند.

غبارگیر

رای دهی: 4 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Dust-Collector2.jpg

سیستم جمع‌آوری غبار (dust collection system) یک سیستم بهبود کیفیت هوا مورد استفاده در کارگاه‌های تولیدی صنعتی، ساختمان‌های تجاری و خانگی است که با از بین بردن ذرات معلق هوا و محیط کیفیت هوای تنفسی و ایمنی را بهبود می‌بخشد. سیستم جمع‌آوری غبار بر اساس فرمول شکار، انتقال و جمع‌آوری کار می‌کند.

ادامه مطلب: غبارگیر

فن فیلتر یونیت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

FFU.jpg

فن فیلتر یونیت (fan filter unit) یا FFU از نوع تجهیزات فیلتراسیون هوا (air filtering) است که برای تامین هوای خالص به اتاق تمیز (cleanrooms) از طریق فیلتر کردن ذرات مضر موجود در هوای گردشی (recirculating air) استفاده می‌شود. دستگاه‌های فن فیلتر در شبکه سقف یا کف سیستم نصب می‌شوند. اتاق‌های تمیز بزرگ به تناسب به تعداد زیادی FFU نیاز دارند که در برخی موارد ممکن است از چند صد تا چند هزار متغیر باشد. دستگاه‌های فن فیلتر معمولا دارای پیش فیلتر، فیلتر HEPA و فن توزیع هوای قابل کنترل داخلی هستند.

ادامه مطلب: فن فیلتر یونیت

آنموستات

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

آنموستات (anemostat) وسیله‌ای است که برای تنظیم جریان و فشار هوا به اتاق و سیستم‌هایی که نیاز به الگوی پیچیده‌ای از جریان هوا دارند به کار می‌رود. کلمه آنموستات ترکیبی از دو کلمه بادسنج (anemometer) و ترموستات (thermostat) است.

ادامه مطلب: آنموستات

دستگاه تصفیه هوا

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Air-Purifier.jpg

دستگاه تصفیه هوا (air purifier) وسیله‌ای است که آلودگی (contaminants) را از هوا خارج می‌کند. بازاریابی این دستگاه‌ها معمولا به عنوان کمک به بهبود آلرژی و آسم و کاهش یا حذف دود سیگار انجام می‌شود. دستگاه‌های تصفیه هوای تجاری به صورت دستگاه‌های مستقل کوچک و یا یونیت‌های بزرگ‌تری که می‌توانند به یک واحد هواساز (air handler unit) یا AHU و یا به یک یونیت HVAC در صنایع پزشکی، صنعتی و تجاری ملحق شوند، عرضه می‌شوند. دستگاه تصفیه هوا همچنین می‌تواند در صنعت برای حذف ناخالصی‌هایی مانند CO2 هوا قبل از فرآیند مورد استفاده قرار گیرد.

ادامه مطلب: دستگاه تصفیه هوا

یونیزه‌کننده هوا

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Ionizer.jpg

یونیزه‌کننده یا یونایزر هوا (air ionizer) یا ژنراتور یون منفی (negative ion generator) وسیله‌ای است که از ولتاژ بالا برای یونیزه کردن یا ایجاد شارژ الکتریکی در مولکول‌های هوا استفاده می‌کند. یون‌های منفی یا آنیون‌ها ذراتی با یک یا چند الکترون اضافی هستند که باعث ایجاد ذراتی با بار منفی می‌شوند. کاتیون‌ها یون‌های مثبتی هستند که یک یا چند الکترون از دست داده‌اند که نتیجه آن بار خالص مثبت می‌شود. بیش‌تر دستگاه‌های تصفیه هوای تجاری برای تولید یون منفی طراحی شده‌اند. نوع دیگری از یونایزر هوا، یونایزر ESD یا ژنراتور یونی متعادل (balanced ion generator) است که برای خنثی‌سازی شارژ استاتیک استفاده می‌شود.

ادامه مطلب: یونیزه‌کننده هوا

پنکه سقفی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Ceiling-Fan-Animation.gif

پنکه سقفی (ceiling fan) یک فن مکانیکی معمولا برقی آویزان از سقف است که برای گردش هوا از باله‌های (paddles) دوار متصل به هاب (hub-mounted) استفاده می‌کند.

ادامه مطلب: پنکه سقفی

پرده هوایی چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Air-Curtain.jpg

دروازه هوایی (air door) یا پرده هوایی (air curtain) دستگاهی است که از آن برای جداسازی دو فضا از یک‌دیگر که معمولا یکی از آن‌ها محیط خارج است به کار می‌رود. در بیش‌تر موارد پرده هوایی شامل یک فن دمنده ‌(blower fan) است که بر بالای در ورودی نصب می‌گردد و هوا را به سمت پایین در سطح ورودی می‌دمد. پرده‌های هوایی می‌توانند دارای هیتر برای گرمایش و یا کولر برای سرمایش هوا و یا بدون این دو باشند. به طور معمول بازشو می‌تواند ورودی یک ساختمان و یا بازشو بین دو فضای تهویه شده در دماهای مختلف باشد.

ادامه مطلب: پرده هوایی چیست

هواساز چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

AHU.jpg

هواساز (air handling unit) یا AHU دستگاهی در سیستم‌های تهویه مطبوع (HVAC) است که برای تهویه و سیرکوله کردن هوا به کار می‌رود. هواساز معمولا یک جعبه فلزی بزرگ شامل یک دمنده (blower)، المنت‌های گرمایش یا سرمایش، ردیف‌های فیلتر (filter racks) یا محفظه‌های فیلتر (filter chambers)، صدا خفه‌کن (sound attenuators) و دمپر (dampers) می‌باشد. هواسازها معمولا به یک سیستم کانال‌کشی تهویه متصل می‌شود که هوای تهویه شده را در ساختمان توزیع و آن را به AHU بر می‌گرداند. گاهی AHUها تخلیه (عرضه) و ورودی (بازگشت) را به طور مستقیم و بدون کانال با فضا تبادل می‌کنند.

ادامه مطلب: هواساز چیست

داکت چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Duct-Animation.gif

داکت یا کانال هوا (duct) در تهویه مطبوع (HVAC) برای رساندن یا خارج کردن هوا به کار می‌رود. جریان هوای مورد نیاز می‌تواند شامل هوای ورودی (supply air)، هوای برگشت (return air) و هوای خروجی (exhaust air) باشد. به این ترتیب داکت‌ها یک روش برای اطمینان از کیفیت قابل قبول هوای داخل ساختمان (indoor air quality) و همچنین آسایش حرارتی (thermal comfort) می‌باشند.

ادامه مطلب: داکت چیست

رطوبت زدا چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Dehumidifier2.jpg

رطوبت‌گیر یا رطوبت‌زدا (dehumidifier) دستگاهی است که میزان رطوبت هوا را کاهش می‌دهد. کاهش رطوبت معمولا به دلایل بهداشتی یا آسایش انجام می‌شود. هوای مرطوب باعث رشد قارچ و کپک در داخل ساختمان می‌شود که خطرات بهداشتی متعدد خواهند داشت. هوای بسیار مرطوب برای بعضی افراد بسیار ناراحت‌کننده است و باعث می‌شود که تعریق نتواند در هوای اشباع شده از رطوبت، تبخیر شود. همچنین رطوبت باعث می‌شود که لباس‌های شسته شده به اندازه کافی خشک نشوند. رطوبت بالاتر برای رشد بسیاری از آفات از جمله بید، کک، سوسک و موریانه مناسب است. رطوبت نسبی در خانه ترجیحا باید 30 تا 50 درصد باشد.

ادامه مطلب: رطوبت زدا چیست

دمپر چیست

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

Damper.jpg

دمپر (damper) ولو (valve) یا صفحه‌ای است که جریان هوا را در داخل داکت (duct)، دودکش (chimney)، جعبه هوا (VAV box)، هواساز (air handler) و یا دیگر تجهیزات مرتبط با هوا تنظیم و یا متوقف می‌کند.

ادامه مطلب: دمپر چیست

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با تاسیسات ساختمانی