×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

معماری پایدار

دیوار ترامبل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دیوار ترامبل (Trombe wall) یک دیوار رو به خورشید در خارج از ساختمان است که بیرون آن شیشه و یک فاصله هوایی است که انرژی خورشیدی را جذب و در شب به صورت انتخابی به داخل ساختمان می‌فرستد.

ساختمان با انرژی صفر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ساختمان با انرژی صفر (zero-energy building) یا ساختمان با انرژی خالص صفر (zero net energy building/net-zero energy building) یا ZNE یا NZEB یا ساختمان خالص صفر (net zero building) ساختمانی است که مصرف انرژی خالص آن صفر و گسیل کربن سالانه آن صفر می‌باشد.

معماری خورشیدی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
معماری خورشیدی (solar architecture) با استفاده هم‌زمان پنل‌های خورشیدی (solar panel) و روش‌های ساختمان‌سازی جدید امکان استفاده بهینه از انرژی خورشیدی را فراهم می‌کند.

طراحی ساختمان خورشیدی غیرفعال

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
در طراحی ساختمان خورشیدی غیرفعال (passive solar building design)، پنجره‌ها، دیوارها و کف به گونه‌ای ساخته می‌شوند که انرژی خورشیدی را به صورت حرارت در زمستان جمع‌آوری، ذخیره و توزیع نمایند و حرارت خورشیدی را در تابستان خارج نمایند.

خانه کم‌انرژی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Low-Energy-House3.jpgخانه‌های کم‌انرژی (low-energy house) خانه‌هایی هستند که در مراحل طراحی، تکنولوژی و ساخت نسبت به خانه‌های معمول از هر منبعی انرژی کم‌تری مصرف می‌کنند. خانه‌های کم‌انرژی اغلب برای کاهش مصرف انرژی خود از تکنیک‌ها و اجزای خورشیدی عامل (active solar) و طراحی ساختمان خورشیدی غیر عامل (passive solar building design) استفاده می‌کنند.

ادامه مطلب: خانه کم‌انرژی

تیوب‌های نوری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تیوب‌های نوری (light tubes) یا لوله‌های نوری (light pipes) یا وسیله‌های نور خورشید لوله‌ای (tubular daylighting devices) یا لوله‌های خورشیدی (sun pipes) یا خورشید بین (sun scope) یا لوله‌های نور روز (daylight pipes) برای انتقال و توزیع نور طبیعی و یا مصنوعی به کار می‌روند. کاربرد آن‌ها در استفاده از نور خورشید (daylighting) بسیار زیاد است.

ونتیلاسیون بازیاب انرژی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ونتیلاسیون بازیاب انرژی (heat recovery ventilation) یا HRV یا بازیافت حرارت از ونتیلاسیون مکانیکی (mechanical ventilation heat recovery) یا MVHR نوعی سیستم ونتیلاسیون بازیافت انرژی است (energy recovery ventilation) است که از تجهیزاتی به نام ونتیلاتورهای بازیاب حرارتی (heat recovery ventilator) یا مبدل‌های حرارتی (heat exchanger) برای کاهش مصرف انرژی برای تهویه هوای خارج با استفاده از تبادل حرارت با هوای تخلیه استفاده می‌کند.

دیوار سبز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Green-Wall2.jpg

دیوار سبز (green wall)، دیوار زنده (living wall) یا باغ عمودی (vertical garden) یا زیست دیوار (biowall) یا به زبان علمی‌تر VCW به معنی دیوار پیچیده گیاهی عمودی (vertical vegetated complex walls) یک دیوار منفرد یا بخشی از ساختمان است که تمام یا بخشی از آن با گیاهان پوشیده شده و در برخی موارد دارای یک محیط خاکی یا معدنی مناسب برای رشد گیاهان می‌باشد. بیش‌تر دیوارهای سبز دارای یک سیستم آب‌یاری نیز هستند. پوشش گیاهی یک نمای سبز بر روی دیوار ایجاد می‌کند. مفهوم دیوار سبز به 600 سال قبل از میلاد مسیح و باغ‌های معلق بابل باز ‌می‌گردد.

ادامه مطلب: دیوار سبز

بام سبز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Green-Roof3.jpgبام سبز (green roof) یا بام زنده (living roof) بامی است که تمام یا بخشی از آن با گیاهانی پوشیده شده است که بر روی یک ممبران آب‌بندی شده (waterproofing membrane) کاشته شده‌اند. بام سبز ممکن است شامل لایه‌های اضافی مانند مانع ریشه (root barrier)، سیستم تخلیه و سیستم‌های آب‌یاری (irrigation) شود. در برخی از مراجع، باغ‌های کانتینری (container gardens) در بام که در آن گیاهان در گلدان نگه‌داری می‌شوند، بام‌های سبز نظر گرفته نمی‌شوند. استخرهای بامی شکل دیگری از بام‌های سبز هستند که برای تصفیه آب خاکستری (greywater) استفاده می‌شوند.

ادامه مطلب: بام سبز

ساختمان‌های کم کربن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ساختمان‌های کم کربن (low carbon buildings) برای آزاد کردن مقادیر بسیار کم و یا صفر کربن در تمام زمان چرخه عمر طراحی و ساخته می‌شوند.

ساختمان‌های بدون کربن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ساختمان‌های بدون کربن (carbon neutral buildings) بخشی از ساختمان‌های کم‌کربن (low carbon buildings) هستند که تولید GHG خالص آن‌ها صفر است.

چرخه عمر ساختمان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
چرخه عمر ساختمان (building life cycle) به معنی دید کلی به ساختمان در طول عمر آن می‌باشد. به بیان دیگر نه تنها زمان کارکرد ساختمان در نظر گرفته می‌شود، بلکه فازهای طراحی، نصب، راه‌اندازی، کارکرد و عدم کارکرد آن نیز در نظر گرفته می‌شود.

بام آبی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Blue-Roof3.jpgبام آبی (blue roof) نوعی طراحی بام است که مشخصا برای ذخیره آب که معمولا از باران به دست می‌آید به کار می‌رود. بام آبی می‌تواند بر حسب طراحی دارای مزایای مختلفی باشد. این مزایا شامل ذخیره‌سازی موقت بارش برای کاهش اثرات جاری شدن آب، ذخیره‌سازی برای استفاده مجدد مانند: آب‌یاری، آب جبرانی خنک‌کاری و یا تفرج‌گاه می‌شود.

ادامه مطلب: بام آبی

ساختمان خودگردان

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ساختمان خودگردان (autonomous building) ساختمانی است که برای کارکرد مستقل از سرویس‌های پشتیبان زیرساختی مانند شبکه برق (electric power grid)، شبکه گاز (gas grid)، آب شهری (municipal water systems)، سیستم‌ها تصفیه فاضلاب (sewage treatment system)، پساب باران (storm drain)، سرویس‌های مخابراتی و در برخی شرایط حتی راه‌های عمومی طراحی شده است.

روشن‌روزی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Daylighting3.jpgروشن‌روزی یا دی‌لایتینگ یا استفاده از نور روز (daylighting) روشی است که در آن پنجره‌ها و یا باز‌‌شوها و سطوح بازتابنده را به گونه‌ای قرار می‌دهند که فضای داخلی ساختمان در طول روز نور خورشید به صورت موثری روشن شود. توجه خاص به روشن‌روزی در زمان طراحی یک ساختمان با هدف افزایش راحتی بصری یا کاهش مصرف انرژی انجام می‌شود. صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌تواند هم از راه کاهش استفاده از نور مصنوعی (الکتریکی) و هم از راه گرمایش یا سرمایش غیر عامل خورشیدی (solar passive heating/cooling) انجام شود. به دلیل وجود نور روز، استفاده از انرژی نور مصنوعی می‌تواند به سادگی با نصب لامپ‌های کم‌تر و یا با کاهش نور (light dimming) و یا خاموش کردن چراغ‌ها به صورت اتوماتیک در پاسخ به حضور نور روز در فرآیندی به نام شکار نور روز (daylight harvesting) انجام شود.

ادامه مطلب: روشن‌روزی

شکار نور روز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Daylight-Harvesting.jpg

شکار نور روز یا برداشت نور روز (daylight harvesting) به سیستم‌هایی اشاره دارد که در زمان وجود نور خورشید برای کاهش استفاده از نور مصنوعی لامپ‌های الکتریکی در داخل ساختمان از آن‌ها استفاده می‌شوند و به این وسیله مصرف انرژی کاهش می‌یابد. این کار با استفاده از سیستم‌های کنترل روشنایی (lighting control systems) انجام می‌شود که توانایی کم کردن نور (light dimming) و یا خاموش و روشن کردن روشنایی الکتریکی در پاسخ به تغییر میزان نور روز را دارند. عبارت شکار نور روز تبدیل به استانداردی در صنایع روشنایی، معماری پایدار و روشن‌روزی عامل (active daylighting) شده است.

ادامه مطلب: شکار نور روز

کشاورزی در بین زمین و هوا

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

sustainitecture5.jpg

جهان هر روز شاهد معماری‌های بیش‌تر و بیش‌تر سازگار با محیط زیست است: از جمله برج‌های آسمان‌خراشی که به صورت خودکفا طراحی شده‌اند. با استفاده از اجزای کشاورزی و سیستم‌های انرژی جایگزین (alternative energy systems)، این سازه‌ها برای تغذیه و دادن برق به ساکنان خود ساخته شده و در هماهنگی کامل با اکوسیستم اطراف خود هستند.

ادامه مطلب: کشاورزی در بین زمین و هوا

روشن‌روزی غیر عامل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Passive-Daylighting.jpg

روشن‌روزی غیر عامل یا استفاده غیر عامل از نور روز (passive daylighting) سیستمی است که از نور خورشید به کمک سیستم‌های ثابت مانند پنجره، درهای کشویی شیشه‌ای، نورگیرهای سقفی (skylights) و تیوب‌های نوری (light tubes) استفاده می‌کند و نور خورشید جمع‌آوری شده را به صورت متمرکز‌تر بر روی المان‌هایی مانند تاقچه‌های نوری (light shelves) متمرکز می‌کند.

ادامه مطلب: روشن‌روزی غیر عامل

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با تاسیسات ساختمانی